Proces tych części jest skomplikowany i trwa dłużej.

Dostosuj płytę przesuwną części specjalnej części, wykonaj jak na rysunek

Baito Complete Line Product Can Dostawca Ciebie z jednym przystankiem.

Formowanie nawierzchniowe, dostosowywać, OEM i szybko próbki.Provide wsparcie techniczne, Darmowa Detabase UG (silny zespół techniczny z 18 inżynierów, posiada dział działu badań produktu i bazy danych) gwarantuje, że nie pokaże klientom' Projekty produktów i produkty gotowe w prywatne.