عمدتا در قالب های پلاستیکی خودرو استفاده می شود. بسیاری از قالب های پلاستیکی خودرو، مانند: قالب های درب خودرو، قالب های سپر، قالب های پیش ساخته، قالب های داخلی خودرو، قالب های پانل های داخلی، قالب های تهویه مطبوع خودرو، قالب های نورپردازی، قالب های نورپردازی، قالب های لامپ خودرو، قالب های لامپ خودرو، و غیره قطعات ما را می توان در این نوع قالب ها استفاده کرد.