به طور عمده برای قطعات ریخته گری قالب استفاده می شود. قطعات گرد گرد استفاده می شود برای استفاده از دستگاه لیزر در لیزر برای مواد فولادی استفاده می شود. آن را با قلع زرد که آن را بیشتر پوشیدنی، و دوام مواد محصول: مشخصات سفارشی. مشخصات فنی.  • چین دقت ریخته گری قالب قالب های قالب لیزر با قلع برای تولید کنندگان دستگاه لیزر - Baito چین دقت ریخته گری قالب قالب های قالب لیزر با قلع برای تولید کنندگان دستگاه لیزر - Baito
    چین دقت ریخته گری قالب قالب های قالب لیزر با قلع برای تولید کنندگان دستگاه لیزر - Baitoتوضیحات: قطعات قالب گردی آن برای استفاده از دستگاه لیزر در لیزر برای مواد فولادی استفاده می شودپوشش با قلع زرد که بیشتر پوشیدنی و با دوام است.کاربرد: دستگاه لیزرمشخصات فنیمواد محصول: سفارشیماده: سفارشیسختی: سفارشیاندازه: با توجه به نقاشیصدور گواهینامه: ISO9001