قطعات مورد استفاده برای قالب های تزریق، از جمله قطعات راهنمای، قطعات انژکتور، قطعات موقعیت، و غیره

1. دقت بالا، اتصال فوق العاده، بدون ریخته گری برای اطمینان از ایمنی اپراتور.

2. پیشگیری از پرداختن به چهره های مسطح، یکپارچگی مایعات و گازها را تضمین می کند.

3. هیدرولیک به عنوان متوسط، سهولت اتصال با زن و مرد. قدرت مکانیکی عالی.

4. عملکرد قفل اتوماتیک اجازه می دهد تا کور& اتصال تکراری

5. مناسب برای موقعیت های دسترسی دشوار، اتصال را بدون نیاز به اتصال به دست می دهد.

6. maximum جریان در کوچکترین اندازه.

7. Match با BTZM / BTWM ما.